Via verschillende kanalen wordt het tekort aan technici in beeld gebracht.

Techniek Nederland geeft bijvoorbeeld aan dat de krapte op de arbeidsmarkt in schril contrast staat met de groeiende behoefte aan personeel in de installatiebranche. De branche heeft volgens hen de komende tijd veel extra krachten nodig. Ook geeft deze vereniging aan dat de krapte gepaard gaat met een veranderend profiel van de techneut. Volgens hen zijn andere, vaak hoger geschoolde mensen nodig om aan de marktvraag te voldoen.

Toekomst  

Ook op de website van Techniekpact wordt gesproken over het belang van voldoende vakbekwame technici. Volgens hen is techniek de grootste motor van onze economische welvaart en worden de crossovers van techniek in andere sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport alleen maar groter. Dit betekent dat de vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen de komende jaren alleen maar toeneemt.

Dit is nog maar een greep uit de verschillende berichten rondom het tekort aan technici. De strekking van alle berichten is duidelijk: er is een tekort aan geschoolde technici. De branche heeft de komende tijd veel extra krachten nodig.

Flexibele Leerroute

Om tegemoet te komen aan het tekort aan technici is scholing essentieel. Kennis en vaardigheden zijn van het grootste belang om kwaliteit en vakmanschap te blijven garanderen. De flexibele leerroute van OnderwijsPro kan bijdragen aan de oplossing voor het tekort aan geschoold technisch personeel. Wij kunnen technici in een korte tijd (zoveel mogelijk) op de werkplek begeleiden naar een erkend diploma of vakbekwaamheidsbewijs.

Dit doen we door samen met de technicus een portfolio op te bouwen. Met dit portfolio toont de technicus zijn vaardigheden, kennis en beroepshouding aan. Het portfolio wordt gevuld met relevante bewijzen uit de praktijk. Indien blijkt dat de technicus bepaalde vaardigheden of kennis nog niet beheerst, gaat hij hiermee onder leiding van de leermeester (of meerdere leermeesters) aan de slag. In de praktijk oefent en leert hij met als doel het werken aan de ontbrekende bewijsstukken. Met zijn portfolio kan de technicus naar een EVC-bureau of examencommissie van een mbo of hbo om het te verzilveren in een vakbekwaamheidsbewijs of diploma.

Voordelen

We begeleiden inmiddels al verschillende techneuten. Zij geven de volgende redenen aan om te kiezen voor de flexibele leerroute van OnderwijsPro:

  • Persoonlijk begeleiding. “De begeleiding is volledig afgestemd op mijn specifieke werksituatie.”
  • Leren op de werkvloer. “Er wordt gekeken naar de mogelijkheden op mijn werkplek en die worden zo optimaal mogelijk benut.”
  • Bespaar tijd en kosten. “Ik werk (zo veel mogelijk) op de werkvloer aan de vaardigheden die ik nog niet beheers. Hierdoor heeft mijn bedrijf minder of geen verletkosten.”

Meer informatie?

Het tekort aan personeel geldt niet alleen voor de techniek, maar voor veel meer branches. Geïnteresseerd in onze flexibele leerroute en de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Door onze samenwerking met Match to Work kunnen wij ook personeel dat ergens is vastgelopen herplaatsen en op de nieuwe werkplek naar een vakbekwaamheidsbewijs of diploma leiden.

Esther Snippe
Onderwijskundige en begeleider cursisten in de flexibele leerroute (sector techniek)