Er is op dit moment sprake van forse tekorten aan personeel in de gezondheidszorg.

En naar verwachting lopen deze tekorten de komende jaren nog op. Het is dus zaak dat werkgevers in de zorg slim opereren om zoveel mogelijk mensen te boeien en te binden. Een van de mogelijkheden, waar tot nu toe weinig gebruik van wordt gemaakt in de zorg, is het anders omgaan met bevoegdheid en bekwaamheid. Het vakbekwaamheidsbewijs en onze flexibele route bieden aanknopingspunten om dit maatschappelijk vraagstuk op te pakken.

In het artikel ´Vakbekwaam of startbekwaam?’ beschrijven José van Dorst MBA-H, bestuurder SBW Advies en Ontwikkeling (voorheen Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde), Chhetri Ober Msc en dr. Paul van Deursen (directie OnderwijsPro) hoe dit werkt.