Voor veel mensen is het vakbekwaamheidsbewijs nog een onbekend fenomeen.

Aangezien het vakbekwaamheidsbewijs voor heel veel mensen juist zeer geschikt is, schrijf ik een serie blogs over wat het vakbekwaamheidsbewijs is, hoe het landelijk is geborgd, wat de mogelijkheden van het vakbekwaamheidsbewijs zijn en welke kansen er voor branches zijn om hun eigen professionele standaarden te ontwikkelen met een daaraan te koppelen vakbekwaamheidsbewijs.

Startbekwaam versus Vakbekwaam

Een diploma toont aan dat iemand in principe in staat is om bepaalde handelingen uit te voeren (=startbekwaam). Een diploma is alleen een bevoegdheidsverklaring op het moment dat een sector het betreffende diploma als voorwaarde stelt. Bijvoorbeeld voor het onderwijs waar het pabo diploma een bevoegdheidsverklaring is voor leerkrachten. Of een diploma met big-registratie; dan wel een diploma om arts te mogen zijn. De vraag is of iemand dan ook direct bekwaam is. Je zou eigenlijk verwachten dat dit wel het geval is. Toch is de realiteit anders. Binnen een organisatie krijgt de startbekwame medewerker/functionaris niet direct de moeilijkste opdrachten. Er wordt dan binnen het bedrijf gekeken op welke manier hij/zij ondersteund kan worden bij het uitvoeren van de taken en daarin kan groeien. Iemand die vakbekwaam bevonden wordt is volledig zelfstandig inzetbaar voor de betreffende functie. Hij/zij heeft bewijsbaar aangetoond (in een ontwikkelingstraject op de werkvloer) dat hij/zij beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden om de taken zelfstandig en goed uit te kunnen voeren.

Diploma is niet altijd een passende oplossing

Voor een persoon die al jarenlang bepaalde taken uitvoert, maar hiervoor geen diploma heeft, zou een vakbekwaamheidsbewijs een uitkomst zijn. De persoon kan zijn opgebouwde competenties via een erkende EVC-aanbieder laten toetsen en beoordelen. Het vakbekwaamheidsbewijs zegt dan voor deze persoon wat hij aantoonbaar heeft gemaakt en beheerst als vakbekwame professional. Als startende beroepsbeoefenaar ben je nog geen professional. Dat ben je pas als je ook aantoonbaar vakbekwaam bent. Een vakbekwaamheidsbewijs wordt uitgegeven door het Nationaal Kenniscentrum EVC dat onder toezicht staat van de Stichting van de Arbeid en drie Ministeries (OCW, SZW en EZK).

Voorlopige conclusie

Diploma’s zeggen veel, maar lang niet alles. Een diploma zegt of iemand startbekwaam is voor een bepaalde functie, terwijl werkgevers juist meer geïnteresseerd zijn of iemand inzetbaar en dus vakbekwaam is. Of wat ervoor nodig is om dat te worden. Door het vakbekwaamheidsbewijs krijgen mensen die niet het juiste diploma hebben maar wel de juiste kennis en vaardigheden de kans om dit formeel te laten erkennen.

Geïnteresseerd in de Flexibele Leerroute richting het vakbekwaamheidsbewijs?

Kijk op onderwijspro.nl of neem contact met mij op via chhetri@onderwijs.pro of 06 13040916

Chhetri Ober