Flexibele Leerroute: behaal je diploma of vakbekwaamheidsbewijs op de werkvloer

Je kunt er om verschillende redenen voor kiezen om een diploma of vakbekwaamheidsbewijs te behalen. Via onze Flexibele Leerroute krijg je een maatwerktraject dat past bij jouw competenties, wensen en vakgebied. En dat terwijl je gewoon door kunt blijven werken!

Bekijk de kostenNaar de voordelen

Onze werkwijze

Behaal jouw diploma of vakbekwaamheidsbewijs in 6 stappen en laat zien dat je de juiste kennis en vaardigheden in huis hebt.

w

Eerste kennismaking

w

Eerste kennismaking

Ben je geïnteresseerd in de flexibele leerroute van OnderwijsPro? Dan willen we graag jouw loopbaanwensen weten. In een telefonisch gesprek bespreken we welk diploma of vakbekwaamheidsbewijs je wilt behalen. Ben je er nog niet helemaal uit? Dan kunnen we je hier uiteraard over adviseren.

f

Nulmetingstraject

f

Nulmetingstraject

Om een erkend diploma of vakbekwaamheidsbewijs te kunnen behalen, moet je voldoen aan de criteria van dat diploma. Over deze criteria hebben wij voortdurend overleg met de diplomavestrekkers (Examencommissie van mbo of hbo, danwel erkend EVC centrum). Tijdens een nulmetingstraject van 2 maanden leggen we jouw kennis en vaardigheden naast deze criteria. Aan welke competenties voldoe je al, omdat je ze door werkervaring hebt geleerd? Hoe zou je dat kunnen bewijzen? En welke kennis en vaardigheden moet je nog ontwikkelen? Wij begeleiden hierbij.

Mocht je niet geschikt zijn voor dit traject, bijvoorbeeld omdat je niet de juiste pro-actieve leerstijl hebt of onvoldoende kennis en ervaring kan verzilveren, stoppen we na deze fase. We kunnen je dan wel begeleiden in het zoeken naar een ander passend traject bij het mbo of hbo.

l

Plan van aanpak

l

Plan van aanpak

Na het nulmetingstraject geven wij een advies over hoe we het verdere begeleidingstraject vormgeven kijkend naar jouw ontwikkeling. We stellen daarvoor een Plan van Aanpak voor je op. Samen kijken we hoe je de kennis en vaardigheden die je nog niet bezit zo efficiënt mogelijk in je dagelijks werk alsnog kunt aanleren. Je hoeft niets te leren wat je al weet of kunt en voor alle, nog te ontwikkelen, kennis of vaardigheden zoeken we in je werk naar mogelijkheden om deze dáár aan te leren. Hierbij kijken we ook naar welke eventuele extra eisen het mbo (bijvoorbeeld Nederlands, Rekenen, Burgerschap) of hbo (denk aan het uitvoeren van een onderzoek) voor jouw specifieke diploma stelt.

Begeleidingstraject

Begeleidingstraject

Vervolgens gaan we het begeleidingstraject in. Je gaat aan de slag met het verzamelen van de bewijzen voor de competenties die je al bezit en neemt die op in een portfolio. Zijn er vaardigheden die je nog niet beheerst? Dan helpen we je deze alsnog te leren, bijvoorbeeld door praktijkopdrachten die je in je dagelijkse werk kunt uitvoeren (dit noemen we learning on the job). De coaching en begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats op de werkvloer, bijvoorbeeld via collega-vakmensen. Zo kun jij optimaal werkend leren!

U

Beoordeling portfolio

U

Beoordeling portfolio

Voldoe je aan alle gestelde eisen van het beoordelingskader? Dan verwijzen we jou door naar de erkende EVC-aanbieder (Erkenning van Verworven Competenties) voor een beoordelingsgesprek. Deze controleert het portfolio, maakt hier een rapportage van en geeft je, indien je ook echt alles hebt kunnen bewijzen het vakbekwaamheidsbewijs.

Z

Diploma of vakbekwaamheidsbewijs

Z

Diploma of vakbekwaamheids-bewijs

Wil je een mbo- of hbo-diploma behalen? Dan kun je je aanmelden bij een mbo-instelling of hbo instelling. De meeste opleidingen hebben nog enkele aanvullende eisen, zoals het halen van enkele generieke vakken als Nederlands, Burgerschap of Onderzoek. Gedurende het traject hebben we al rekening gehouden met deze aanvullende eisen. De examencommissie beoordeelt jouw portfolio en geeft bij goedkeuring een diploma. Uiteraard begeleiden we je hierbij. De flexibele leerroute is geslaagd!

Kosten, duur en voorwaarden

Kosten en duur van het traject

Kosten en duur van het traject

Kosten en duur zijn maatwerk. In totaal duurt het traject van start tot diploma tussen de 6 en 11 maanden en kost circa €6500 voor een mbo of hbo diploma en circa €5500 voor een vakbekwaamheidsbewijs.

k

Voorwaarden

k

Voorwaarden

Het is van belang dat je werkzaam bent in of toegang hebt tot relevant werk waarbij je ook op de werkvloer door een collega ondersteund kan worden. Daarnaast is een proactieve leerhouding een vereiste, omdat je zelf de regie voor je leren hebt.

Benieuwd welke mbo, hbo diploma’s of vakbekwaamheidsbewijzen je kan halen met de flexibele leerroute?

Dit zijn de voordelen van werkend leren

h

Behaal een diploma of vakbekwaamheids-bewijs

Met onze Flexibele Leerroute werk je toe naar een concreet resultaat: een diploma of vakbekwaamheidsbewijs waarmee je weer een stapje verder komt in je carrière. Jouw ervaring wordt formeel erkend.

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Aan het eind van het traject bezit je nieuwe vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk. Hierdoor heb je meer kans op promotie of een nieuwe baan.

Krijg persoonlijke begeleiding op maat

Tijdens het traject word je gekoppeld aan een persoonlijke begeleider vanuit OnderwijsPro. De begeleiding wordt volledig afgestemd op jouw specifieke situatie.

Bespaar tijd én kosten

Je leert op de werkvloer aan de vaardigheden die je nog mist. Hierdoor kun je gewoon door blijven werken en ben je geen extra studietijd kwijt.

Studeer efficiënt en doelgericht

Je kunt flexibel leren op de werkvloer. Je leert alleen wat je nog niet kent en wat specifiek te maken heeft met jouw dagelijkse werkpraktijk.

Leren op de werkvloer

We kijken altijd naar de mogelijkheden op de werkplek. Welke kennis is daar paraat en welke leermeesters zijn beschikbaar?

Meer informatie of vrijblijvend advies?

Veelgestelde vragen

Is er nog iets onduidelijk? Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Vrijblijvend advies

Meer weten over de mogelijkheden van ons traject? Wij adviseren je graag.

Aanmelden traject

Ben je overtuigd? Meld je dan direct aan voor de Flexibele Leerroute.