Flexibele Leerroute: behaal je mbo- of hbo-diploma op de werkvloer

Je kunt er om verschillende redenen voor kiezen om een diploma te behalen. Via onze Flexibele Leerroute krijg je een maatwerktraject dat past bij jouw competenties, wensen en vakgebied. En dat terwijl je gewoon door kunt blijven werken!

Bekijk de kostenNaar de voordelen

Onze werkwijze

Laat in 6 stappen zien dat je de juiste kennis en vaardigheden in huis hebt en behaal jouw diploma.

w

Eerste kennismaking

w

Eerste kennismaking

Ben je geïnteresseerd in de flexibele leerroute van OnderwijsPro? Dan willen we graag jouw loopbaanwensen weten. In een telefonisch gesprek bespreken we welk diploma je wilt behalen. Ben je er nog niet helemaal uit? Dan kunnen we je hier uiteraard over adviseren.

f

Nulmetingstraject

f

Nulmetingstraject

Om een mbo of hbo diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de criteria van dat diploma. Over deze criteria hebben wij voortdurend overleg met de diplomavestrekkers (i.c. de examencommissie van de mbo- of hbo-opleiding). Tijdens een nulmetingstraject van 2 maanden leggen we jouw kennis en vaardigheden naast deze criteria. Aan welke competenties voldoe je al, omdat je ze door werkervaring hebt geleerd? Hoe zou je dat kunnen bewijzen? En welke kennis en vaardigheden moet je nog ontwikkelen? Wij begeleiden hierbij.

Mocht je niet geschikt zijn voor dit traject, bijvoorbeeld omdat je niet de juiste pro-actieve leerstijl hebt of onvoldoende kennis en ervaring kan verzilveren, stoppen we na deze fase. We kunnen je dan wel begeleiden in het zoeken naar een ander, meer passend traject in het mbo of hbo.

l

Plan van aanpak

l

Plan van aanpak

Na het nulmetingstraject geven wij een advies over hoe we het verdere begeleidingstraject vormgeven kijkend naar jouw ontwikkeling. We stellen daarvoor een Plan van Aanpak voor je op. Samen kijken we hoe je de kennis en vaardigheden die je nog niet bezit zo efficiënt mogelijk in je dagelijks werk alsnog kunt aanleren. Je hoeft niets te leren wat je al weet of kunt en voor alle, nog te ontwikkelen, kennis of vaardigheden zoeken we in je werk naar mogelijkheden om deze dáár aan te leren. Hierbij kijken we ook naar welke eventuele extra eisen het mbo (bijvoorbeeld Nederlands, Rekenen, Burgerschap) of hbo (denk aan het uitvoeren van een onderzoek) voor jouw specifieke diploma stelt en hoe we dat in je werk kunnen realiseren.

Begeleidingstraject

Begeleidingstraject

Vervolgens gaan we het begeleidingstraject in. Je gaat aan de slag met het verzamelen van de bewijzen voor de competenties die je bezit en neemt die op in een portfolio. Zijn er vaardigheden die je nog niet beheerst? Dan helpen we je deze alsnog te leren, bijvoorbeeld door het maken van praktijkopdrachten die je in je dagelijkse werk kunt uitvoeren (dit noemen we learning on the job). De coaching en begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats op de werkvloer, bijvoorbeeld via collega-vakmensen. Zo kun jij optimaal werkend leren!

U

Beoordeling portfolio

U

Beoordeling portfolio

Voldoe je aan alle gestelde eisen van het beoordelingskader? Dan verwijzen we jou door naar de erkende EVC-aanbieder (Erkenning van Verworven Competenties) voor een beoordelingsgesprek. Deze controleert het portfolio, maakt hier een EVC rapportage van en begeleidt je, indien je ook echt alles hebt kunnen bewijzen richting de examencommissie van het mbo of hbo.

Z

Diploma

Z

Diploma

Enkele maanden voor je je portfolio laat beoordelen, meld je je aan bij de mbo- (MBO Amersfoort) of hbo-instelling (Breederode Hogeschool). De examencommissie beoordeelt jouw portfolio nog een keer en geeft bij goedkeuring je diploma. Uiteraard begeleiden we je hierbij. De flexibele leerroute is geslaagd!

Kosten, duur en voorwaarden

Kosten en duur van het traject

Kosten en duur van het traject

Kosten en duur zijn maatwerk. In totaal duurt het traject van start tot diploma tussen de 6 en 11 maanden en kost circa €6.500,-.

k

Voorwaarden

k

Voorwaarden

Het is van belang dat je werkzaam bent in of toegang hebt tot relevant werk waarbij je ook op de werkvloer door een collega ondersteund kan worden. Daarnaast is een proactieve leerhouding een vereiste, omdat je zelf de regie van je leren voert.

Benieuwd naar welke mbo of hbo diploma’s je kan halen met de flexibele leerroute?

Alle in Nederland geldende mbo- en hbo-diploma’s kunnen via deze route behaald worden. We werken met erkende meetstandaarden. Voor de mbo-diploma’s (niveau 1-4) gebruiken we de landelijke CREBO-standaarden voor mbo-opleidingen. Voor het hbo (niveau 5-6) gebruiken we de landelijke CROHO standaarden. Een overzicht vind je ook bij de FAQ’s.

Dit zijn de voordelen van werkend leren

h

Behaal een erkend diploma

Met onze Flexibele Leerroute werk je toe naar een concreet resultaat: een erkend diploma waarmee je weer een stapje verder komt in je carrière. Jouw ervaring wordt daarmee formeel erkend.

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Aan het eind van het traject bezit je nieuwe vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk. Hierdoor heb je meer kans op promotie of een nieuwe baan.

Krijg persoonlijke begeleiding op maat

Tijdens het traject word je gekoppeld aan een persoonlijke begeleider vanuit OnderwijsPro. De begeleiding wordt volledig afgestemd op jouw specifieke werksituatie en voorkennis.

Bespaar tijd én kosten

Je leert op de werkvloer de vaardigheden aan die je nog mist. Hierdoor kun je gewoon door blijven werken en ben je geen extra studietijd kwijt.

Studeer efficiënt en doelgericht

Je kunt flexibel leren op de werkvloer. Je leert alleen wat je nog niet kent en wat specifiek te maken heeft met jouw dagelijkse werkpraktijk.

Leren op de werkvloer

We kijken altijd naar de mogelijkheden op jouw werkplek. Welke kennis is dáár paraat en welke leermeesters zijn dáár beschikbaar?

Meer informatie of vrijblijvend advies?

Veelgestelde vragen

Is er nog iets onduidelijk? Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Vrijblijvend advies

Meer weten over de mogelijkheden van ons traject? Wij adviseren je graag.

Aanmelden traject

Ben je overtuigd? Meld je dan direct aan voor de Flexibele Leerroute.